Vánoční koncert 2017

Vánoční koncert 2017

Pěvecké sbory vystoupily v chrámu sv. Bartoloměje.

Již tradičně 26. prosince se v chrámu svatého Bartoloměje uskutečnil Vánoční koncert pěveckých sborů naší školy, který byl doplněn pásmem recitace. Vystoupení žáků pod vedením paní učitelky Libuše Martínkové a paní učitelky Miluše Seidlové zpříjemnilo sváteční atmosféru těchto dní a přilákalo mnoho diváků a posluchačů z řad rodičů, žáků i ostatní veřejnosti. Za milé vystoupení patří dík všem účinkujícím.

Vánoční koncert 2017