Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

Ve čtvrtek 1. 9. 2016 byl slavnostně zahájen školní rok 2016/2017.

Ve čtvrtek 1. 9. 2016 byl slavnostně zahájen školní rok 2016/2017. Obzvlášť významným byl tento den pro děti přicházející do školy poprvé. Osmdesát jedna prvňáčků i jejich rodiče přivítaly v budově Staré pošty paní učitelky I. Weisová v I. A, L. Martínková v I. B a J. Daliborová v I. C.
Výjimečnost okamžiku byla podtržena účastí náměstka ministryně školství pana Václava Pícla. Ten pozdravil prvňáčky na prahu jejich školní docházky a popřál jim mnoho úspěchů ve školní práci, která bude užitečnou a účinnou přípravou na jejich budoucí život.
Součástí slavnostního zahájení byla také promluva ředitele školy, jež přivítal žáčky a jejich rodiče a vyjádřil víru v úspěch společné snahy rodičů a školy o co nejlepší výchovu a vzdělání dětí.
Náměstek ministryně se v rámci své návštěvy naší školy sešel také s pedagogy, aby je informoval o aktuálně realizovaných a připravovaných krocích vedení MŠMT a vyslech názory z terénu.


Mgr. Zdeněk Brabec