Harmonogram školní družiny 2016/2017

Září

Ranní družina
Zahájení celoroční hry (Podzimní ostrov)
Hledání pokladu – soutěž družin
Prohlídka botanické zahrady


Říjen

Sběr kaštanů
Botanická zahrada
Výstava na provázku – soutěž o nejlepšího draka
Den stromů – soutěže družstev


Listopad

Hřiště hrou
Stavíme z Lega
Podzim ve školní družině
Barvy podzimu

Prosinec

Čertovský speciál
Předvánoční tvoření

Adventní putování
Adventní čas
Ježíšek v družině

Leden

Zimní radovánky
Divadelní představení v klubu DDM

Únor

Stavíme nejen z lega
Karneval - DDM
Divadelní představení - vesmír


Březen

Návštěva u zvířátek
Stavění z lega
Vítání jara
Malíři v Roubence


Duben

Botanická zahrada
Jarní soutěž
Soutěž ve zpěvu - Družinový Slavíček
Turnaj v hokejbalu
Rabasova galerie


Květen

Muzeum v Rakovníku
Jarní vyrábění
Flétnový koncert
Muzeum na dvoře

Červen

Den dětí
Letní ostrov
Olympiáda-LA
Koncert kytarového kroužku-DDM
Návštěva botanické zahrady

Činnost zahájí od října zájmové kroužky - přírodovědný, sportovní, hudební a dramatický.

Při přípravě dalších činností v jednotlivých odděleních se vychovatelky řídí věkem a stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami a zájmy. Dáváme žákům dostatek prostoru pro spontánní aktivity.