Harmonogram školní družiny 2017/2018

Školní družina 2. základní školy ve školním roce 2017/2018 opět nabídne žákům 1. – 3. tříd zajímavý program a kvalitní zájmové kroužky, které povedou zkušené vychovatelky ŠD:

  • Výtvarnou dílnu pro 1. -2. třídy výtvarnice Jiřina Adamcová.
  • Přírodovědný kroužek nadšená turistka z Klubu českých turistů – Věra Pejšová.
  • Výtvarnou dílnu pro 3.třídy tým tvořivých vychovatelek Jana Pečínková a Barbora Svobodová. Kroužek zobcové flétny pro 1.třídy konzervatoristka Hedvika Bortová.
  • Hudebně-dramatický kroužek plný radosti a zábavy zkušené vychovatelky Jaroslava Žáková a a Hedvika Bortová.

Kromě pravidelných kroužků se mohou žáci těšit na různé zajímavé akce – např. velevýlet, divadlo Letadlo, akce s DDM, karneval, zábavná odpoledne, fotbalový turnaj, návštěvy roubenky a muzeí, Kuličkiádu, veselou přespávačku  ve Školní družině a mnoho dalšího.

Naše družina je místem, kam děti chodí rády a podnětně tráví svůj volný čas.

 H. Bortová

Září

Ranní družina
Zahájení celoroční hry (Podzimní ostrov)
Hledání pokladu – soutěž družin
Prohlídka botanické zahrady


Říjen

Sběr kaštanů
Botanická zahrada
Výstava na provázku – soutěž o nejlepšího draka
Den stromů – soutěže družstev


Listopad

Hřiště hrou
Stavíme z Lega
Podzim ve školní družině
Barvy podzimu

Prosinec

Čertovský speciál
Předvánoční tvoření
Adventní putování
Zdobení stromu pro zvířátka
Adventní čas
Ježíšek v družině

Leden

Zimní radovánky
Hraní ve školní družině

Únor

Karneval - DDM
Etická dílnička


Březen

Návštěva u zvířátek
Stavění z lega
Vítání jara
Malíři v Roubence


Duben

Botanická zahrada
Jarní soutěž
Soutěž ve zpěvu - Družinový Slavíček
Turnaj v hokejbalu
Rabasova galerie


Květen

Muzeum v Rakovníku
Jarní vyrábění
Flétnový koncert
Muzeum na dvoře

Červen

Den dětí
Letní ostrov
Olympiáda-LA
Koncert kytarového kroužku-DDM
Návštěva botanické zahrady

Činnost zahájí od října zájmové kroužky - přírodovědný, sportovní, hudební a dramatický.

Při přípravě dalších činností v jednotlivých odděleních se vychovatelky řídí věkem a stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami a zájmy. Dáváme žákům dostatek prostoru pro spontánní aktivity.