Třídní schůzky SRPD 2. ZŠ Rakovník

Termín konání: 24.11.2016 | 15:00
Místo konání: hlavní budova, Stará pošta

  • 15.00 h. setkání rodičů žáků 9. ročníku se zástupci SŠ (B 107)
  • 15.30 h. na Staré poště
  • 16.00 h. v hlavní budově