Akce pro předškoláky 2016/2017

          Harmonogram dne otevřených dveří 

          Článek den otevřených dveří

          Článek zábavné odpoledne

Jarní koncert 2017


 • 3-lístek (tři setkání ve škole - seznámení se spolužáky, učitelkami,....) - pro lepší adaptaci na první zářijové dny (2. 5., 23. 5., 13. 6.)
  První dvě setkání se uskuteční na Staré poště vždy od 16.00 do 16.45 hod. V úterý 2. 5. - Kreslení (p. uč. J. Daliborová a J. Gebhartová), v úterý 23. 5. - Vyrábění (p. uč. Y. Brabcová a I. Weisová). S sebou přezůvky a pastelky.
  Třetí setkání v úterý 13.6. - Pohybové aktivity (J. Daliborová, Y. Brabcová, I. Weisová, J, Gebhartová, L. Martínková) proběhne v tělocvičně 2.ZŠ (vchod z parku). S sebou cvičební úbor a sportovní obuv.
 • Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 6. 6. 2017 od 16.00 hod. na Staré poště s třídními učiteli nových prvních tříd.

Další informace

 • Souhrn informací o škole
 • Ve školním roce 2017/2018 plánujeme otevřít tři první třídy.
 • Přijetí dítěte na naši školu nesouvisí s pořadím, ve kterém se dostavíte k zápisu.
 • Budoucí prvňáčkové mohou opět zdarma od příštího školního roku navštěvovat kroužek anglického jazyka a hry na zobcovou flétnu. Ostatní kroužky naleznete v sekci Ostatní/Kroužky.
 • Letos opět si mohou rodiče zvolit pro budoucí prvňáčky kromě analyticko-syntetické metody výuky čtení také třídu s genetickou metodou výuky čtení, kterou vyučujeme od roku 2014 (možno zvolit při zápisu).

Desatero pro rodiče dětí předškolního roku

 • Pro všechny Mateřské školy nabízíme využití naší přírodní učebny. Stačí kontaktovat I. Fuksovou (313 251 261, e-mail: fuksova.i@2zsrako.cz). Bližší informace o přírodní učebně v záložce přírodní učebna.

Stránky Mateřských škol:

MŠ Klicperova

MŠ Vinohrady

MŠ Průběžná

MŠ V Lukách

MŠ Šamotka