1.A - 1.B - 1.C - 2.A - 2.B - 2.C - 3.A - 3.B - 3.C - 4.A - 4.B - 4.C - 5.A - 5.B - 5.C - 6.A - 6.B - 6.C - 7.A - 7.B - 7.C - 8.A - 8.B - 8.C - 9.A - 9.B -

1.A - Weisová Ilona,S1

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Čj

Weis (S1)

M

Weis (S1)

Vv

Weis (S1)

Čj

Weis (S1)

Ú

t

Čj

Weis (S1)

Tv

Weis (TěCh)

M

Weis (S1)

Prv

Weis (S1)

S

t

Čj

Weis (S1)

M

Weis (S1)

Weis (S1)

Čj

Weis (S1)

Č

t

Čj

Weis (S1)

M

Weis (S1)

Čj

Weis (S1)

Hv

Weis (S1)

P

á

Čj

Weis (S1)

Prv

Weis (S1)

Tv

Weis (TěCh)

Čj

Weis (S1)

Platnost od 1. 9. 2016

1.B - Martínková Libuše,S2

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Čj

Mart (S2)

M

Mart (S2)

Mart (S2)

Čj

Mart (S2)

Ú

t

Čj

Mart (S2)

Tv

Mart (TCh2)

Čj

Mart (S2)

Prv

Mart (S2)

S

t

Čj

Mart (S2)

M

Mart (S2)

Vv

Mart (S2)

Čj

Mart (S2)

Č

t

Čj

Mart (S2)

M

Mart (S2)

Prv

Mart (S2)

Hv

Mart (S2)

P

á

Čj

Mart (S2)

M

Mart (S2)

Tv

Mart (TCh2)

Čj

Mart (S2)

Platnost od 1. 9. 2016

1.C - Daliborová Jiřina,S3

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Čj

Dali (S3)

M

Dali (S3)

Čj

Dali (S3)

Prv

Dali (S3)

Ú

t

Čj

Dali (S3)

Tv

Dali (TěCm)

Čj

Dali (S3)

Hv

Dali (S3)

S

t

Čj

Dali (S3)

M

Dali (S3)

Čj

Dali (S3)

Vv

Dali (S3)

Č

t

Čj

Dali (S3)

Prv

Dali (S3)

M

Dali (S3)

Dali (S3)

P

á

Čj

Dali (S3)

M

Dali (S3)

Tv

Dali (TěCm)

Čj

Dali (S3)

Platnost od 1. 9. 2016

2.A - Valerová Karolína,A308

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Čj

Vale (A308)

M

Vale (A308)

Hv

Vale (A308)

Čj

Vale (A308)

Ú

t

Čj

Vale (A308)

M

Vale (A308)

Prv

Vale (A308)

Tv

Vale (Tě)

Čj

Vale (A308)

S

t

Čj

Vale (A308)

M

Vale (A308)

Vv

Vale (A308)

Vv

Vale (A308)

Č

t

Čj

Vale (A308)

M

Vale (A308)

Vale (A308)

Tv

Vale (Tě)

Čj

Vale (A308)

P

á

Čj

Vale (A308)

Prv

Vale (A308)

M

Vale (A308)

Čj

Vale (A308)

Platnost od 1. 9. 2016

2.B - Brabcová Yvona,S4

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Čj

Br (S4)

M

Br (S4)

Br (S4)

Prv

Br (S4)

Čj

Br (S4)

Ú

t

Tv

Br (TěCh)

Čj

Br (S4)

M

Br (S4)

Čj

Br (S4)

S

t

Čj

Br (S4)

M

Br (S4)

Čj

Br (S4)

Vv

Br (S4)

Vv

Br (S4)

Č

t

Čj

Br (S4)

M

Br (S4)

Čj

Br (S4)

Hv

Br (S4)

P

á

Čj

Br (S4)

M

Br (S4)

Prv

Br (S4)

Tv

Br (TěCh)

Platnost od 1. 9. 2016

2.C - Gebhartová Jitka,S5

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Čj

Geb (S5)

M

Geb (S5)

Prv

Geb (S5)

Vv

Geb (S5)

Vv

Geb (S5)

Ú

t

Tv

Geb (TCh2)

Čj

Geb (S5)

M

Geb (S5)

Čj

Geb (S5)

S

t

M

Geb (S5)

Čj

Geb (S5)

Hv

Geb (S5)

Čj

Geb (S5)

Geb (S5)

Č

t

Čj

Geb (S5)

M

Geb (S5)

Prv

Geb (S5)

Čj

Geb (S5)

P

á

Čj

Geb (S5)

M

Geb (S5)

Čj

Geb (S5)

Tv

Geb (TCh2)

Platnost od 1. 9. 2016

3.A - Poláková Lada,A203

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Čj

Pol (A203)

M

Pol (A203)

Tv

Pol (Tě)

Prv

Pol (A203)

Čj

Pol (A203)

Ú

t

Čj

Pol (A203)

M

Pol (A203)

Aj(A3A1)

Kuli (A203)

Pol (A203)

Vv

Pol (A203)

Aj(A3A2)

Bra (B103)

S

t

Čj

Pol (A203)

Prv

Pol (A203)

Tv

Pol (mim)

M

Pol (A203)

Čj

Pol (A203)

Č

t

Čj

Pol (A203)

M

Pol (A203)

Čj

Pol (A203)

Aj(A3A1)

Kuli (A203)

Hv

Pol (A203)

Aj(A3A2)

Bra (B303)

P

á

Čj

Pol (A203)

Aj(A3A1)

Kuli (A203)

M

Pol (A203)

Prv

Pol (A203)

Čj

Pol (A203)

Aj(A3A2)

Bra (A103)

Platnost od 1. 9. 2016

3.B - Suk Petr,A206

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Čj

Suk (A206)

M

Suk (A206)

Aj(A3B1)

Hele (B203)

Čj

Suk (A206)

Suk (A206)

Aj(A3B2)

Kuli (A206)

Ú

t

Čj

Suk (A206)

Aj(A3B1)

Hele (B203)

M

Suk (A206)

Čj

Suk (A206)

Prv

Suk (A206)

Aj(A3B2)

Kuli (A206)

S

t

Čj

Suk (A206)

M

Suk (A206)

Tv

Suk (Tě)

Aj(A3B1)

Hele (B203)

Čj

Suk (A206)

Ztv(ZTv1)

Suk (Tě)

Aj(A3B2)

Kuli (A206)

Č

t

Čj

Suk (A206)

M

Suk (A206)

Prv

Suk (A206)

Čj

Suk (A206)

Vv

Suk (A206)

P

á

Čj

Suk (A206)

Tv

Suk (Tě)

M

Suk (A206)

Hv

Suk (A206)

Prv

Suk (A206)

Platnost od 1. 9. 2016

3.C - Dohnalová Monika,A207

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Aj(A3C1)

Bra (B103)

Tv

Dohn (Tě)

Prv

Dohn (A207)

M

Dohn (A207)

Čj

Dohn (A207)

Aj(A3C2)

Dvo (A207)

Ú

t

Čj

Dohn (A207)

M

Dohn (A207)

Vv

Dohn (A207)

Čj

Dohn (A207)

Aj(A3C1)

Bra (B107)

Aj(A3C2)

Dvo (A207)

S

t

Čj

Dohn (A207)

Tv

Dohn (mim)

Čj

Dohn (A207)

M

Dohn (A207)

Dohn (A207)

Č

t

Čj

Dohn (A207)

M

Dohn (A207)

Prv

Dohn (A207)

Čj

Dohn (A207)

Hv

Dohn (A207)

P

á

Aj(A3C1)

Bra (B303)

Čj

Dohn (A207)

M

Dohn (A207)

Čj

Dohn (A207)

Prv

Dohn (A207)

Aj(A3C2)

Dvo (A207)

Platnost od 1. 9. 2016

4.A - Fukárková Martina,A110

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Čj

Fuka (A110)

M

Fuka (A110)

Přír

Fuka (A110)

Aj(A4r1)

Hele (B203)

Hv

Fuka (A110)

Aj(A4r2)

Bra (B103)

Aj(A4r3)

Dvo (A110)

Ú

t

Čj

Fuka (A110)

M

Fuka (A110)

Vl

Fuka (A110)

Vv

Fuka (A110)

Vv

Fuka (A110)

S

t

Čj

Fuka (A110)

M

Fuka (A110)

Aj(A4r1)

Hele (B203)

Tv

Fuka (Tě)

Čj

Fuka (A110)

Ztv(ZTv1)

Suk (Tě)

Aj(A4r2)

Bra (A109)

Aj(A4r3)

Dvo (A110)

Č

t

Čj

Fuka (A110)

Aj(A4r1)

Hele (B203)

M

Fuka (A110)

Přír

Fuka (A110)

Čj

Fuka (A110)

Aj(A4r2)

Bra (B103)

Aj(A4r3)

Dvo (A110)

P

á

Čj

Fuka (A110)

M

Fuka (A110)

Tv

Fuka (Tě)

Fuka (A110)

Čj

Fuka (A110)

Platnost od 1. 9. 2016

4.B - Koubová Radka,A305

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Čj

Kou (A305)

M

Kou (A305)

Hv

Kou (A305)

Čj

Kou (A305)

Aj(A4B1)

Dvoř (B103)

Aj(A4B2)

Hele (B203)

Ú

t

Čj

Kou (A305)

M

Kou (A305)

Přír

Kou (A305)

Vv

Kou (A305)

Vv

Kou (A305)

S

t

Čj

Kou (A305)

Aj(A4B1)

Dvoř (B103)

M

Kou (A305)

Čj

Kou (A305)

Tv

Kou (Tě)

Ztv(ZTv1)

Suk (Tě)

Aj(A4B2)

Hele (B203)

Č

t

Čj

Kou (A305)

M

Kou (A305)

Kou (A305)

Aj(A4B1)

Dvoř (B103)

Přír

Kou (A305)

Aj(A4B2)

Hele (B203)

P

á

Čj

Kou (A305)

M

Kou (A305)

Vl

Kou (A305)

Tv

Kou (Tě)

Čj

Kou (A305)

Platnost od 1. 9. 2016

4.C - Hejdová Markéta,A109

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Čj

Hejd (A109)

Seid (A109)

M

Hejd (A109)

Aj(A4r1)

Hele (B203)

Přír

Hejd (A109)

Aj(A4r2)

Bra (B103)

Aj(A4r3)

Dvo (A110)

Ú

t

Čj

Hejd (A109)

M

Hejd (A109)

Vl

Hejd (A109)

Čj

Hejd (A109)

Tv

Hejd (Tě)

S

t

Čj

Hejd (A109)

M

Hejd (A109)

Aj(A4r1)

Hele (B203)

Přír

Hejd (A109)

Čj

Hejd (A109)

Aj(A4r2)

Bra (A109)

Aj(A4r3)

Dvo (A110)

Č

t

Čj

Hejd (A109)

Aj(A4r1)

Hele (B203)

M

Hejd (A109)

Čj

Hejd (A109)

Tv

Hejd (Tě)

Aj(A4r2)

Bra (B103)

Aj(A4r3)

Dvo (A110)

P

á

Čj

Hejd (A109)

Hv

Seid (A109)

M

Hejd (A109)

Vv

Hejd (A109)

Vv

Hejd (A109)

Platnost od 1. 9. 2016

5.A - Štichauerová Šárka,A304

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Čj

Štic (A304)

Přír

Štic (A304)

M

Štic (A304)

Vl

Štic (A304)

Čj

Štic (A304)

Ú

t

Čj

Štic (A304)

M

Štic (A304)

Čj

Štic (A304)

IKT(IKT2)

Šerá (B208)

IKT(IKT1)

Šerá (B208)

Tv

Štic (Tě)

Aj(A5A2)

Dvo (A304)

Aj(A5A1)

Kuli (B203)

S

t

Čj

Štic (A304)

M

Štic (A304)

Vl

Štic (A304)

S:Vv

Štic (A304)

S:Vv

Štic (A304)

Ztv(ZTv2)

Suk (Tě)

L:Pč

Štic (A304)

L:Pč

Štic (A304)

Č

t

Aj(A5A1)

Kuli (B304)

Čj

Štic (A304)

M

Štic (A304)

Přír

Štic (A304)

Čj

Štic (A304)

Aj(A5A2)

Dvo (A304)

P

á

Tv

Štic (Tě)

M

Štic (A304)

Čj

Štic (A304)

Aj(A5A1)

Kuli (A001)

Hv

Štic (A306)

Aj(A5A2)

Dvo (A304)

Platnost od 1. 9. 2016

5.B - Šváchová Jana,A205

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Tv

Švác (Tě)

Aj(A5r1)

Dvoř (A205)

M

Švác (A205)

Čj

Švác (A205)

Vl

Švác (A205)

Aj(A5r3)

Kuli (B208)

Ú

t

Čj

Švác (A205)

M

Švác (A205)

Přír

Švác (A205)

Čj

Švác (A205)

Hv

Švác (A205)

S

t

Aj(A5r1)

Dvoř (B103)

M

Švác (A205)

Čj

Švác (A205)

Švác (A205)

Čj

Švác (A205)

Ztv(ZTv2)

Suk (Tě)

Aj(A5r3)

Kuli (A205)

Č

t

IKT(IKT1)

Šerá (B208)

M

Švác (A205)

Aj(A5r1)

Dvoř (B103)

Vl

Švác (A205)

Čj

Švác (A205)

Tv

Švác (Tě)

Aj(A5r3)

Kuli (A205)

P

á

Čj

Švác (A205)

M

Švác (A205)

Přír

Švác (A205)

Čj

Švác (A205)

Vv

Švác (A205)

IKT(IKT2)

Šerá (B208)

Platnost od 1. 9. 2016

5.C - Seidlová Miluše,A103

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Čj

Seid (A103)

Aj(A5r1)

Dvoř (A205)

M

Seid (A103)

Přír

Seid (A103)

Čj

Seid (A103)

Aj(A5r2)

Dvo (A103)

Aj(A5r3)

Kuli (B208)

Ú

t

M

Seid (A103)

Čj

Seid (A103)

Vl

Seid (A103)

Vv

Seid (A103)

Čj

Seid (A103)

IKT(IKT1)

Šerá (B208)

S

t

Aj(A5r1)

Dvoř (B103)

Čj

Seid (A103)

M

Seid (A103)

Přír

Seid (A103)

Čj

Seid (A103)

Tv

Hejd (Tě)

Ztv(ZTv2)

Suk (Tě)

Aj(A5r2)

Dvo (A103)

Aj(A5r3)

Kuli (A205)

Č

t

Čj

Seid (A103)

M

Seid (A103)

Aj(A5r1)

Dvoř (B103)

Seid (A103)

Hv

Seid (A103)

Aj(A5r2)

Dvo (A103)

Aj(A5r3)

Kuli (A205)

P

á

IKT(IKT2)

Šerá (B208)

Tv

Hejd (So)

Čj

Seid (A103)

M

Seid (A103)

Vl

Seid (A103)

Platnost od 1. 9. 2016

6.A - Moravcová Daniela,B207

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Čj

Vost (B107)

Aj(A6A1)

Hele (B203)

F(A6A1)

Lüft (B303)

Př(P6rh)

Lüf (B204)

Př(P6rd)

Lüf (B204)

M

Mor (A307)

F(A6A2)

Lüft (B303)

Aj(A6A2)

Bra (B103)

Tv(T6rd)

Levo (Tě)

Tv(T6rh)

Kotl (Tě)

Ú

t

Čj

Vost (B107)

Aj(A6A2)

Bra (B303)

Aj(A6A1)

Hele (B203)

M

Mor (B207)

Z

Mor (A204)

F

Lüft (B304)

IKT(IKT2)

Lüft (B208)

IKT(IKT1)

Šerá (B208)

S

t

S:Čj(PrČ1) Vost (B107)

M

Mor (A307)

D

Hasa (B304)

Vv

Kubí (A307)

Vv

Kubí (A307)

Ztv(ZTv2)

Suk (Tě)

S:M(PrM2) Mor (B208)

L:Čj(PrČ2) Vost (B107)

L:M(PrM1) Mor (B208)

Č

t

Hv

Heri (A306)

Př(P6rh)

Lüf (B204)

Př(P6rd)

Lüf (B204)

M

Mor (B207)

Čj

Vost (B107)

Tv(T6rd)

Levo (Tě)

Tv(T6rh)

Kotl (Tě)

P

á

M

Mor (B005)

D

Hasa (B005)

Čj

Vost (B107)

Z

Mor (A306)

Orv

Vost (B207)

Aj(A6A1)

Hele (B203)

Aj(A6A2)

Bra (B103)

Platnost od 1. 9. 2016

6.B - Bradáč Marek,B204

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Čj

Kefu (B207)

M

Kotl (B207)

S:Čj(PrČ1) Kefu (B107)

Př(P6rh)

Lüf (B204)

Př(P6rd)

Lüf (B204)

F

Šerá (B304)

S:M(PrM2) Kotl (B208)

L:Čj(PrČ2) Kefu (B107)

Tv(T6rd)

Levo (Tě)

Tv(T6rh)

Kotl (Tě)

L:M(PrM1) Kotl (B208)

Ú

t

Aj(A6B2)

Bra (B303)

Čj

Kefu (B107)

Orv

Vost (B107)

Z

Čad (A204)

M

Kotl (B207)

Aj(A6B1)

Bra (B103)

IKT(IKT1)

Šerá (B208)

S

t

M

Kotl (A307)

D

Hasa (B304)

Čj

Kefu (B207)

Aj(A6B1)

Bra (B303)

Aj(A6B2)

Bra (B208)

Hv

Heri (A306)

Ztv(ZTv2)

Suk (Tě)

IKT(IKT2)

Lüft (B208)

Č

t

Aj(A6B1)

Bra (B203)

Př(P6rh)

Lüf (B204)

Př(P6rd)

Lüf (B204)

Čj

Kefu (B005)

M

Kotl (B207)

Aj(A6B2)

Bra (B304)

Tv(T6rd)

Levo (Tě)

Tv(T6rh)

Kotl (Tě)

P

á

D

Hasa (B207)

Čj

Kefu (B207)

Z

Čad (A204)

M

Kotl (B207)

Vv

Kubí (A307)

Vv

Kubí (A307)

Platnost od 1. 9. 2016

6.C - Křížová Věra,B303

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

M

Kot (A307)

D

Hasa (B005)

Vv

Kubí (A307)

Vv

Kubí (A307)

Čj

Kříž (B304)

Hv

Heri (A306)

Ú

t

Tv(T6Cd)

Levo (Tě)

M

Kot (A204)

Čj

Kříž (B207)

Aj(A6C1)

Kuli (B303)

Lüf (B204)

Tv(T6Ch)

Levo (So)

Aj(A6C2)

Hele (B203)

S

t

Čj

Kříž (B207)

S:Čj(PrČ2) Kříž (B303)

Z

Čad (A204)

Orv

Vost (B005)

M

Kot (B207)

F

Lüft (B304)

S:M(PrM1) Kot (B208)

L:Čj(PrČ1) Kříž (B303)

L:M(PrM2) Kot (B208)

Č

t

Tv(T6Ch)

Levo (Tě)

Aj(A6C1)

Kuli (B303)

Aj(A6C2)

Hele (B203)

Čj

Kříž (B307)

Tv(T6Cd)

Levo (So)

M

Kot (A307)

IKT(IKT2)

Lüft (B208)

IKT(IKT1)

Šerá (B208)

P

á

M

Kot (A306)

Z

Čad (A204)

Aj(A6C1)

Kuli (B303)

D

Hasa (B307)

Čj

Kříž (B307)

Lüf (B204)

Aj(A6C2)

Hele (B203)

Platnost od 1. 9. 2016

7.A - Helebrantová Jana,B203

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Nj(N7AB)

Kříž (B303)

Z

Čad (A204)

M

Seem (B307)

F

Šerá (B005)

Čj

Fuks (B307)

Tv(Chl)

Levo (Tě)

Tv(T78d)

Kot (Tě)

D

Hasa (B307)

Rj(R7AB)

Čad (A205)

Nj(Nj7A)

Hasa (B203)

Ú

t

Aj(A7A1)

Hele (B203)

Lüf (B204)

Čj

Fuks (B005)

M

Seem (B307)

Hv

Heri (A306)

Aj(A7A2)

Hele (B203)

S

t

Tv(T78d)

Kot (Tě)

S:Pč(Sk1) Lüft (B007)

S:Pč(Sk1) Lüft (B007)

Čj

Fuks (B207)

Nj(N7AB)

Kříž (B303)

M

Seem (B307)

S:Pč(Sk2) Kubí (B104)

S:Pč(Sk2) Kubí (B104)

L:Pč(Sk1) Kubí (B104)

L:Pč(Sk1) Kubí (B104)

Rj(R7AB)

Čad (A204)

Tv(Chl)

Levo (So)

L:Pč(Sk2) Lüft (B007)

L:Pč(Sk2) Lüft (B007)

Nj(Nj7A)

Hasa (B107)

Č

t

Čj

Fuks (B207)

M

Seem (B307)

D

Hasa (B207)

F

Šerá (B304)

Aj(A7A1)

Hele (B203)

Aj(A7A2)

Hele (B203)

S:Vv

Kubí (A307)

S:Vv

Kubí (A307)

P

á

Z

Čad (A204)

Lüf (B204)

Čj

Fuks (B207)

M(Sk1)

Seem (B208)

M(Sk2)

Seem (B208)

Orv

Vost (B303)

Aj(A7A1)

Hele (B203)

Aj(A7A2)

Hele (B203)

Platnost od 1. 9. 2016

7.B - Vostrá Iveta,B107

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Nj(N7AB)

Kříž (B303)

Lüf (B204)

F

Šerá (B005)

M

Mor (A204)

Čj

Vost (B107)

Rj(R7AB)

Čad (A205)

Rj(Rj7B)

Kuli (B208)

Ú

t

M

Mor (A204)

Aj(A7B1)

Dvo (B005)

Vv

Kubí (A307)

Vv

Kubí (A307)

Čj

Vost (B107)

D(D7rd)

Hasa (B307)

Tv(T7rd)

Levo (Tě)

Aj(A7B2)

Dvoř (B103)

Tv(T7rh)

Levo (Tě)

D(D7rh)

Hasa (B307)

S

t

Hv

Heri (A306)

Čj

Vost (B107)

M

Mor (B005)

Z

Čad (A204)

Nj(N7AB)

Kříž (B303)

Orv

Vost (B107)

Rj(R7AB)

Čad (A204)

Rj(Rj7B)

Kuli (A305)

Č

t

Čj

Vost (B107)

F

Šerá (B304)

S:Pč(Dív) Lüft (B007)

S:Pč(Dív) Lüft (B007)

M

Mor (A306)

Aj(A7B1)

Dvo (B107)

S:Pč(Chl) Kubí (B104)

S:Pč(Chl) Kubí (B104)

L:Pč(Dív) Kubí (B104)

L:Pč(Dív) Kubí (B104)

Aj(A7B2)

Dvoř (B103)

L:Pč(Chl) Lüft (B007)

L:Pč(Chl) Lüft (B007)

P

á

Čj

Vost (B107)

Aj(A7B1)

Dvo (B203)

Lüf (B204)

Z

Čad (A204)

D(D7rd)

Hasa (B005)

Tv(T7rd)

Levo (Tě)

Aj(A7B2)

Dvoř (B103)

Tv(T7rh)

Levo (Tě)

D(D7rh)

Hasa (B005)

Platnost od 1. 9. 2016

7.C - Levová Martina,A306

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Čj

Heri (A306)

Z

Levo (B107)

Nj(Nj7C)

Dvo (A001)

Hv

Heri (A306)

M

Mor (A204)

Lüf (B204)

Rj(Rj7C)

Čad (A203)

Ú

t

Čj

Heri (A306)

M

Mor (A306)

S:Pč(Sk1) Lüft (B007)

S:Pč(Sk1) Lüft (B007)

Aj(A7C1)

Kefu (B005)

Tv(T7rh)

Levo (Tě)

Tv(T7rd)

Levo (Tě)

S:Pč(Sk2) Levo (B104)

S:Pč(Sk2) Levo (B104)

L:Pč(Sk1) Levo (B104)

L:Pč(Sk1) Levo (B104)

Aj(A7C2)

Kuli (A306)

D(D7rd)

Hasa (B307)

D(D7rh)

Hasa (B307)

L:Pč(Sk2) Lüft (B007)

L:Pč(Sk2) Lüft (B007)

S

t

F

Šerá (B005)

Aj(A7C1)

Kefu (B204)

Z

Levo (B204)

Čj

Heri (A306)

M

Mor (A306)

Nj(Nj7C)

Dvo (B103)

Aj(A7C2)

Kuli (B207)

Rj(Rj7C)

Čad (A204)

Č

t

M

Mor (A204)

Čj

Heri (A306)

Orv

Vost (B107)

Lüf (B204)

Aj(A7C1)

Kefu (B303)

Aj(A7C2)

Kuli (B103)

P

á

Čj

Heri (A304)

F

Šerá (B303)

Vv

Kubí (A307)

Vv

Kubí (A307)

Tv(T7rh)

Levo (Tě)

Tv(T7rd)

Levo (Tě)

D(D7rd)

Hasa (B005)

D(D7rh)

Hasa (B005)

Platnost od 1. 9. 2016

8.A - Seemannová Jitka,B307

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Z

Levo (A204)

Hv

Heri (A306)

Čj

Kříž (B207)

M

Seem (B307)

Aj(A8A1)

Dvo (A307)

Nj(Nj8A)

Kříž (B303)

Lüf (B204)

Rj(R8AB)

Čad (A204)

Aj(A8A2)

Bra (B303)

Fj(Fj8r)

Jirk (B207)

Ú

t

Čj

Kříž (B304)

Ch(C8rh)

Seem (B307)

Ch(C8rd)

Seem (B307)

D

Hasa (B304)

M

Seem (B307)

Vv

Kubí (A307)

Vv

Kubí (A307)

Tv(T8rd)

Levo (Tě)

Tv(T8rh)

Brab (Tě)

S

t

M

Seem (B307)

Aj(A8A1)

Dvo (B307)

Čj

Kříž (B307)

Orv

Brab (B107)

F

Šerá (B005)

Sp

Hasa (B207)

Aj(A8A2)

Bra (B005)

Č

t

Lüf (B204)

Čj

Kříž (B207)

M(Sk1)

Seem (A001)

M(Sk2)

Seem (B208)

Nj(Nj8A)

Kříž (B303)

Ch(C8rh)

Seem (B307)

Ch(C8rd)

Seem (B307)

Rj(R8AB)

Čad (A204)

Aj(A8A2)

Bra (B303)

Aj(A8A1)

Dvo (A001)

Tv(T8rd)

Levo (Tě)

Tv(T8rh)

Brab (So)

Fj(Fj8r)

Jirk (B207)

P

á

M

Seem (B307)

Čj

Kříž (B304)

D

Hasa (B307)

Z

Levo (B204)

F

Šerá (B304)

Platnost od 1. 9. 2016

8.B - Dvořáček Tomáš,B103

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

Lüf (B204)

M

Kot (A307)

D

Dvoř (B304)

Čj

Kefu (B107)

Nj(N8BC) Hasa (B005)

Z

Levo (A204)

F

Šerá (B304)

Rj(R8AB) Čad (A204)

Fj(Fj8r) Jirk (B207)

Rj(Rj8B) Kuli (B107)

Ú

t

Aj(A8B1)

Kefu (B204)

Ch(C8rh)

Seem (B307)

Ch(C8rd)

Seem (B307)

M

Kot (B107)

Čj

Kefu (B304)

Orv

Brab (B207)

Aj(A8B2)

Dvoř (B103)

Tv(T8rd)

Levo (Tě)

Tv(T8rh)

Brab (Tě)

S

t

Sp

Hasa (B204)

Hv

Heri (A306)

M

Kot (A307)

Čj

Kefu (B204)

Lüf (B204)

F

Šerá (B005)

Č

t

Aj(A8B1)

Kefu (B005)

Čj

Kefu (B005)

M

Kot (A307)

Z

Levo (A204)

Nj(N8BC) Hasa (B307)

Ch(C8rh)

Seem (B307)

Ch(C8rd)

Seem (B307)

Rj(R8AB) Čad (A204)

Aj(A8B2)

Dvoř (B103)

Fj(Fj8r) Jirk (B207)

Tv(T8rd)

Levo (Tě)

Tv(T8rh)

Brab (So)

Rj(Rj8B) Kuli (B204)

P

á

Vv

Kubí (A307)

Vv

Kubí (A307)

M

Kot (A306)

Aj(A8B1)

Kefu (B303)

D

Dvoř (B107)

Čj

Kefu (A204)

Aj(A8B2)

Dvoř (B103)

Platnost od 1. 9. 2016

8.C - Kotlíková Jana,A307

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

F

Šerá (B304)

Čj

Kříž (B307)

M

Kot (A204)

Sp

Hasa (B207)

Rj(Rj8C)

Čad (A306)

Nj(N8BC)

Hasa (B005)

Tv(T78d)

Kot (Tě)

Z

Čad (A204)

Fj(Fj8r)

Jirk (B207)

Tv(T8Ch)

Kotl (So)

Ú

t

Ch

Seem (B307)

Čj

Kříž (B304)

Aj(A8C2)

Kefu (B304)

Lüf (B204)

M

Kot (B005)

D

Dvoř (B204)

Hv

Heri (A306)

Aj(A8C1)

Dvo (B204)

S

t

Tv(T78d)

Kot (Tě)

Z

Čad (A204)

Orv

Brab (B107)

Čj

Kříž (B304)

Aj(A8C2)

Kefu (B304)

M

Kot (A307)

Aj(A8C1)

Dvo (A001)

Č

t

Vv

Kubí (A307)

Vv

Kubí (A307)

Čj

Kříž (B304)

M

Kot (A307)

Rj(Rj8C)

Čad (A204)

Nj(N8BC)

Hasa (B307)

D

Dvoř (B107)

Tv(T8Ch)

Kotl (Tě)

Fj(Fj8r)

Jirk (B207)

P

á

Čj

Kříž (B304)

M

Kot (B107)

Aj(A8C2)

Kefu (B103)

F

Šerá (B304)

Lüf (B204)

Ch

Seem (B307)

Aj(A8C1)

Dvo (B208)

Platnost od 1. 9. 2016

9.A - Lüftner Tomáš,B304

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

M

Mor (B307)

Čj

Vost (B103)

Lüf (B204)

F

Lüft (B304)

IKT(Sk1)

Lüft (B208)

Aj(A9A1)

Hele (B203)

IKT(Sk2)

Lüft (B208)

Tv(T9rh)

Kotl (Tě)

Aj(A9A2)

Dvoř (B103)

Tv(T9rd)

Levo (So)

Ú

t

S:Vv

Kubí (A307)

S:Vv

Kubí (A307)

M

Mor (A306)

Čj

Vost (B103)

D

Dvoř (B103)

Nj(Nj9r)

Kříž (B303)

Z

Mor (A204)

Nj(Nj9A)

Hasa (B307)

L:Sp

Fuks (B207)

L:Sp

Fuks (B207)

Rj(Rj9r)

Čad (A204)

S

t

F

Lüft (B304)

Tv(T9rh)

Kotl (So)

Čj

Vost (B103)

Ch

Seem (B307)

Aj(A9A1)

Hele (B203)

M

Mor (B203)

Tv(T9rd)

Levo (Tě)

Aj(A9A2)

Dvoř (B103)

Č

t

Nj(Nj9r)

Kříž (B303)

S:M(PrM2) Mor (A001)

M

Mor (A306)

Čj

Vost (B107)

Lüf (B204)

Hv

Seid (A306)

S:Čj(PrC1) Vost (B107)

Nj(Nj9A)

Hasa (B307)

L:Čj(PrC2) Vost (B107)

L:M(PrM1) Mor (A001)

Rj(Rj9r)

Čad (A205)

P

á

Aj(A9A1)

Hele (B203)

Ch

Seem (B307)

D

Dvoř (B005)

Čj

Vost (B107)

M

Mor (A204)

Orv

Brab (B107)

Aj(A9A2)

Dvoř (B103)

Platnost od 1. 9. 2016

9.B - Čadková Jitka,A204

1

7:55- 8:40

2

8:50- 9:35

3

9:55-10:40

4

10:50-11:35

5

11:45-12:30

6

12:40-13:25

7

13:35-14:20

8

14:30-15:15

P

o

D

Dvoř (B005)

F

Šerá (B304)

Čj

Heri (A306)

M

Kot (B303)

M(PrM)

Kot (B207)

Ch

Seem (B307)

Tv(T9rh)

Kotl (Tě)

Tv(T9rd)

Levo (So)

Ú

t

S:Sp

Fuks (B207)

S:Sp

Fuks (B207)

M

Kot (A204)

Čj

Heri (A306)

Rj(Rj9B)

Čad (A307)

Nj(Nj9r)

Kříž (B303)

Čj(PrC)

Heri (A306)

Orv

Brab (B107)

L:Vv

Kubí (A307)

L:Vv

Kubí (A307)

Rj(Rj9r)

Čad (A204)

S

t

Aj(A9B1)

Bra (B303)

Tv(T9rh)

Kotl (So)

Čj

Heri (A306)

M

Kot (B103)

Ch

Seem (B307)

Lüf (B204)

Aj(A9B2)

Kefu (B203)

Tv(T9rd)

Levo (Tě)

Č

t

Nj(Nj9r)

Kříž (B303)

M

Kot (A204)

Z

Čad (A204)

Čj

Heri (A306)

Aj(A9B1)

Bra (B304)

IKT(Sk2)

Lüft (B208)

Rj(Rj9B)

Čad (A204)

Rj(Rj9r)

Čad (A205)

IKT(Sk1)

Lüft (B208)

Aj(A9B2)

Kefu (B005)

P

á

Lüf (B204)

Čj

Heri (A306)

F

Šerá (B304)

M

Kot (B005)

Aj(A9B1)

Bra (B303)

D

Dvoř (B207)

Aj(A9B2)

Kefu (B103)

Platnost od 1. 9. 2016