PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ A TŘÍDNICTVÍ - školní rok 2017/2018

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Brabec
Zástupci ředitele: Mgr. Jiří Kotlík, Mgr. Irena Fuksová
Výchovná poradkyně: Mgr. Irena Fuksová
Koordinátorka tvorby a úprav ŠVP: Mgr. Markéta Hejdová
Metodička prevence: Mgr. Šárka Dvořáková
Koordinátor ICT: Mgr. Tomáš Lüftner

Učitelé bez třídnictví: Mgr. Šárka Dvořáková, Mgr. Hana Herianová, Mgr. Dagmar Herinková, Mgr. Pavlína Jirkovská, Mgr. Lucie Kefurtová, Mgr. Petra Kubíková, Mgr. Margarita Bindíková, Mgr. Marek Pavlík, Mgr. Emanuel Vambera (od 1. 2. 2018 Mgr. Jan Křikava), Mgr. Jitka Zajícová

Asistentky pedagoga: Eva Pátková (I.A), Barbora Svobodová (II.B), Petra Troppová (III.C), Helena Opltová (V.A), Zdenka Šnejdarová (V.C), Veronika Spurná (VI.A), Lenka Krapfová (VI.B)

Vychovatelky školní družiny: Hedvika Bortová (vedoucí vychovatelka), Jiřina Adamcová, Věra Pejšová, Veronika Spurná, Barbora Svobodová, Jaroslava Žáková, Jana Pečínková

Hospodářka školy: Hana Matoušková
Technický správce budov: Václav Tobrman
Ostatní provozní zaměstnanci: Helena Frýbová, Eva Krejčová, Šárka Nová, Monika Opatová, Jana Radvanyiová, Jan Tobrman, Jan Kratina, Eva Švarcová

e-mailové adresy na učitele mají tvar příjmení.počáteční písmeno jména@2zsrako.cz
např. brabec.z@2zsrako.cz, kotlik.j@2zsrako.cz, atd.

V. A Mgr. Martina Fukárková A110      
V. C Mgr. Markéta Hejdová A109      
V. B Mgr. Radka Koubová A305      
Třída Třídní učitel Učebna Třída Třídní učitel Učebna
I. A Mgr. Ilona Weisová S1 VI. A Mgr. Tomáš Lüftner B304
I. B Mgr. Yvona Brabcová S2 VI. B Mgr. Miroslava Šerá B207
I. C Mgr. Jitka Gebhartová S3 VI. C Mgr. Jitka Čadková A204
II. A Mgr. Iveta Bláhová A308 VII. A Mgr. Daniela Moravcová A205
II. B Mgr. Libuše Martínková S4 VII. B Mgr. Marek Bradáč B203
II. C Mgr. Jiřina Daliborová S5 VII.C Mgr. Věra Křížová B303
III. A Mgr. Jana Šváchová A103 VIII.A Mgr. Monika Lüftnerová B204
III. B Mgr. Šárka Štichauerová A304 VIII.B Mgr. Iveta Vostrá B107
III. C Mgr. Miluše Seidlová Ž001 VIII.C Mgr. Martina Levová A306
IV. A Bc. Eva Roučková A203 IX. A Mgr. Jitka Seemannová B307
IV. B Mgr. Petr Suk A206 IX. B Mgr. Tomáš Dvořáček B103
IV. C Mgr. Monika Dohnalová A207 IX. C Mgr. Jana Kotlíková A307

Učitelský sbor - srpen 2015, 2016 a 2017

sbor_srpen_15.jpg

sbor-2016_1.jpg

sbor 8122.jpg

 Archiv

2016/2017