PŘEHLED ZAMĚSTNAMCŮ A TŘÍDNICTVÍ - školní rok 2016/2017

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Brabec
Zástupci ředitele: Mgr. Jiří Kotlík, Mgr. Irena Fuksová
Výchovná poradkyně: Mgr. Irena Fuksová
Učitelé bez třídnictví: Mgr. Šárka Dvořáková, Mgr. Hana Herianová, Mgr. Pavlína Jirkovská, Mgr. Lucie Kefurtová, Mgr. Petra Kubíková, Mgr. Margarita Kuliková, Mgr. Monika Lüftnerová, Mgr. Petra Hasalová, Mgr. Miroslava Šerá
Vychovatelky školní družiny: Hedvika Bortová (vedoucí vychovatelka), Jiřina Adamcová, Michaela Pausarová, Věra Pejšová, Veronika Spurná, Barbora Svobodová, Jaroslava Žáková
Hospodářka školy: Hana Matoušková
Provozní zaměstnanci: Helena Frýbová, Josef Henzl, Eva Krejčová, Šárka Nová, Monika Opatová, Jana Radvanyiová, Václav Tobrman, Eva Švarcová

e-mailové adresy na učitele mají tvar příjmení.počáteční písmeno jména@2zsrako.cz
např. brabec.z@2zsrako.cz, kotlik.j@2zsrako.cz, atd.

Třída Třídní učitel Učebna Třída Třídní učitel Učebna
I. A Mgr. Ilona Weisová S1 V. B Mgr. Jana Šváchová A205
I. B Mgr. Libuše Martínková S2 V. C Mgr. Miluše Seidlová A103
I. C Mgr. Jiřina Daliborová S3 VI. A Mgr. Daniela Moravcová B207
II. A Mgr. Karolína Valerová A308 VI. B Mgr. Marek Bradáč B204
II. B Mgr. Yvona Brabcová S4 VI. C Mgr. Věra Křížová B303
II. C Mgr. Jitka Gebhartová S5 VII. A Mgr. Jana Helebrantová B203
III. A Mgr. Lada Poláková A203 VII. B Mgr. Iveta Vostrá B107
III. B Mgr. Petr Suk A206 VII.C Mgr. Martina levová A306
III. C Mgr. Monika Dohnalová A207 VIII.A Mgr. Jitka Seemannová B307
IV. A Mgr. Martina Fukárková A110 VIII.B Mgr. Tomáš Dvořáček B103
IV. B Mgr. Radka Koubová A305 VIII.C Mgr. Jana Kotlíková A3B7
IV. C Mgr. Markéta Hejdová A109 IX. A Mgr. Tomáš Lüftner B307
V. A Mgr. Šárka Štichauerová A304 IX. B Mgr. Jitka Čadková A204

Telefonní seznam

Učitelský sbor - srpen 2015 a 2016

sbor_srpen_15.jpg

sbor-2016_1.jpg