Harmonogram školního roku 2018/2019

 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatoří v pondělí 3. září 2018.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
 • Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.
 • Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
 • Jarní prázdniny pro okres Rakovník jsou stanoveny od 25. února do 3. března 2019.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 patří mezi tzv. ostatní svátky.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
 • Období školního vyučování v roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Termíny pedagogických rad:

pedagogická a provozní rada - 27. 8. 2018 (pondělí)
pedagogická a provozní rada - 31. 8. 2018 (pátek)
další pracovní porady budou svolány dle potřeby

1. čtvrtletní ped. rada - listopad (úterý)
2. čtvrtletní ped. rada (pololetní) - leden (středa)
3. čtvrtletní ped. rada - duben (úterý)
4. čtvrtletní ped. rada (závěrečná) - červen (úterý)

Termíny třídních schůzek:

schůzka s rodiči 1. tříd - 13. 9. 2018 (čtvrtek)
1. třídní schůzka - 22. 11. 2018 (čtvrtek)
2. třídní schůzka - 16. 4. 2019 (úterý)
schůzka s rodiči budoucích 1. tříd - 4. 6. 2019 (úterý)

Další třídní schůzky mohou být svolány dle potřeby na podnět třídních učitelů, vedení školy nebo na přání rodičů.

Rodiče se mohou ve škole informovat individuálně u jednotlivých pedagogických pracovníků. V minulých letech se osvědčilo telefonické dojednání termínu individuální schůzky.

Termín zápisu do 1. ročníku

Veškeré údaje naleznete v sekci Zápis do 1. ročníku.

Termín přijímacích zkoušek do matematické třídy

Veškeré údaje naleznete v sekci Matematické třídy.

Schůzky výboru SRPD 2. ZŠ:

1. schůzka výboru SRPD 2. ZŠ - 18. 10. 2018 (čtvrtek)
2. schůzka výboru SRPD 2. ZŠ - 11. 4. 2019 (čtvrtek) 


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020