Nabídka kroužků pro školní rok 2017/2018

Sportovní kroužky:

Košíková - 2. stupeň

Atletika (zájmová tělesná výchova) - středa p. Suk

Kroužek atletiky - středa p. Suk

Společný projekt 1., 2. a 3. ZŠ Rakovník

Naše škola se ve školním roce 2017/2018 opět zapojila do společného projektu 1., 2. a 3. základní školy v Rakovníku zaměřeného na rozvoj spolupráce těchto subjektů, rozšíření nabídky volnočasových aktivit žáků a prohloubení meziškolních žákovských vztahů, který je finančně podporován městem Rakovník. Kroužky začnou v prvním týdnu října viz info leták. Děti se mohou přihlásit na jakýkoliv kroužek.

Florbal - dívky 2. stupeň (1. ZŠ)
Florbal - 2. stupeň chlapci (3.ZŠ)
Atletika - 1.-3. ročník (1. ZŠ)
Sportovní gymnastika - 1.-4. ročník (2.ZŠ) - kroužek je již zcela naplněn!
Sportovní gymnastika - 2.-5. ročník (3.ZŠ)
Volejbal - chlapci 5.-9. ročník (2.ZŠ)
Volejbal 7.-9. ročník dívky (3.ZŠ)
Basketbal  - 4.-9. ročník dívky a 4.-6.ročník chlapci (2.ZŠ)

Nutnost přihlásit se do pondělí 18. 9. 2017. Přihlášku můžete tisknout přímo zde nebo si ji můžete vyzvednout u kanceláře (v kanceláři) školy. Vyplněnou odevzdávat v kanceláři školy.

Info leták pdf, doc

Přihláška pdf, doc

Ostatní kroužky:

Zobcová flétna (pro žáky 1. tříd a 2. tříd)

Anglický jazyk (pro žáky 1. tříd a 2. tříd)

Sboreček (1. stupeň)

Pěvecký sbor (2. stupeň)

Keramika 1 - 1. stupeň (1.-3. třídy)

Keramika 2 - 1. stupeň (3.- 5. třídy)

Zdravotnický kroužek - 1. stupeň

Čtenářský klub Klubíčko - pro 4. ročník

Kroužek - Věda nás baví (4. - 5. třída)

Kroužek PRVNÍ POMOCI (2. stupeň)