Základní informace

Školní družina má sedm oddělení. Pět z nich ve dvou budovách v ulici Fr. Diepolta Rakovník (1. - 3. oddělení je v přízemí MŠ V Parku, 4. a 5. oddělení v sousední vile č.p. 1542) a další dvě nově na Žižkově náměstí, č. p. 168.

Provoz ŠD:

Provoz školní družiny řídí Hedvika Bortová (602 424 108).

06:30 - 07:45

  • denně v budově Staré pošty (tel. 313 251 267) - žáci I.A,B,C
  • denně na Žižkově náměstí, č. p. 168 (tel. 602 526 224) - žáci II. A, B, C, III. A, B, C (děti z II. B, C jsou odváděny před začátkem vyučování do budovy Staré pošty, děti z II.A, III. A, B, C do hlavní budovy)

11:30 - 17:00 odpoledne se oddělení spojují

Družina je v provozu po celý školní rok, její provoz bývá podle okamžitých podmínek upravován v období školních prázdnin. Stravování žáků školní družiny je zajištěno v MŠ V Parku a ve Školní jídelně Rakovník, příspěvková organizace Martinovského 270. Vychovatelky přebírají děti denně po skončení vyučování od třídních učitelek. Pouze děti od 3. tříd mohou docházet do školní jídelny a školní družiny samy, po písemné dohodě s jejich rodiči. Do družiny jsou přednostně přijímáni žáci 1. a 2. třídy.

Omluvy nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo způsob odchodu sdělí vždy rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka příslušné vychovatelce písemně.

I. - III. oddělení - pavilon MŠ V Parku,
telefon: 602 424 108

pí Hedvika Bortová, pí Veronika Spurná, pí Jaroslava Žáková

IV. - V. oddělení - Fr. Diepolta 1542 (Vila), telefon: přízemí 602 415 713, 1. p. 602 401 353

Věra Pejšová - přízemí, tel. 602 415 713
pí Jiřina Adamcová - 1. patro, tel. 602 401 353

VI. - VII. oddělení - Žižkovo náměstí, č. p. 168, telefon: 602 526 224

pí Jana Pečínková, pí Barbora Svobodová

 

Školní družina umožňuje dětem tvořit, spolupracovat v kolektivu, poskytuje jim prostor pro odpočinek a rekreaci, v kterém vznikají první přátelství.

Družina - základní informace